Instituțiile și administrațiile publice își standardizează politicile interne într-o direcție din ce în ce mai sustenabilă, convingând furnizorii să facă alegeri decisive. Este vorba de o revoluție substanțială, încă în desfășurare, atât în ceea ce privește standardizarea reglementărilor, cât și în ceea ce privește ajustările structurale și metodologice.

GREEN PUBLIC PROCUREMENT: „licitațiile verzi”

enti pubblici

Considerarea dezvoltării durabile ecologice ca și condiție indispensabilă pentru un sistem de management corect înseamnă punerea accentului pe calitatea și optimizarea serviciilor. Liniile directoare identificate de organismele guvernamentale, de Comisia Europeană și de OSCE încurajează dezvoltarea unei piețe eco-friendly certificate și verificate: considerație care stă la baza GPP (Green Public Procurement), așa-numitele „licitații verzi”. O directivă unitară care să reglementeze achizițiile din Administrația publică în sensul protecției mediului, poate reprezenta ocazia potrivită pentru a introduce noi interpretări ale misiunilor companiei.

În contextul curățeniei profesionale, parametrii ecologici ai instituțiilor publice insistă atât asupra caracteristicilor produsului finit, cât și asupra naturii materialelor și ingredientelor: prin urmare sunt vizați atât detergenții, cât și metodele și serviciile oferite.

Recentul plan de acțiune PAN GPP (Plan de acțiune pentru dezvoltarea durabilă ambientală a consumurilor în administrația publică) definește foarte explicit obiectivele privind clauzele contractuale: atingerea pragului de 50% de contracte „verzi” din totalul național.

CAM: Criterii minime de mediu

Definiția acestui proces are loc odată cu introducerea criteriilor minime de mediu și a monitorizării acestora de către Autoritatea de supraveghere. Aceste reguli stricte și precise, au stabilit eticheta Ecolabel ca standard de conformitate și, în mod alternativ, solicită emiterea unei atestări de către laboratoarele acreditate ISO 17025. O condiție esențială pentru producător este prezența unui sistem de management de mediu certificat (IS0 14001).

Prin urmare, sunt avantajate companiile care s-au concentrat puternic în ultimii ani asupra soluțiilor care respectă mediul și care au investit în inovare și cercetare green.

Propunerea companiei È COSÌ

È COSÌ privește aceste perspective cu entuziasm, deoarece se află în deplină concordanță cu filosofia sa și cu numeroasele proiecte de dezvoltare durabilă deja existente. Începând cu produsele cu marca Ecolabel și acțiunea lor combinată cu echipamente și accesorii cu impact foarte redus asupra mediului, pentru a ajunge la detergenți eco-bio certificați ICEA, unice pe piață din punct de vedere al eficienței de curățare, al calității produsului și a performanțelor ecologice. Programul verde este conform cu toate indicațiile în vigoare și conține toate soluțiile ideale pentru exigențele instituțiilor publice.

De asemenea, capacitatea de formare și consultanță joacă un rol decisiv în evaluarea corectă a măsurilor de gestionare a serviciilor, a resurselor materiale și energetice, a specificațiilor tehnice și a eficienței metodelor. Pentru a stăpâni aceste domenii cu experiență și profesionalism, calea principală identificată de compania È COSÌ este cea a inovării tehnologice și a formării personalului, în vederea creșterii standardelor de calitate și analizării în mod constant a feedback-ului operațional.

O noutate extrem de interesantă, de ale cărei beneficii se vor bucura mai întâi utilizatorii și operatorii care au acces zilnic la structuri. O oportunitate pentru întregul sector de curățenie profesională, dincolo de aspectul pur comercial: companiile cele mai pregătite și specializate vor deveni interlocutori importanți ai instituțiilor în ceea ce privește protejarea mediului și a sănătății oamenilor.