Certificazioni

 

ISO 9001ISO 9001
Managementul calității

Excelență, cu metodă.

È COSÌ este o companie eco compatibilă, orientată spre Total Quality.

Calitatea È COSÌ este dintotdeauna un element esențial al activității.

Certificarea nu este un simplu atestat, este dovada unui proces de actualizare continuă, pentru a crește în continuu în toate procesele companiei, la fiecare nivel organizațional, în scopul satisfacerii efective a cerințelor și așteptărilor clientului și a altor părți interesate.

Pentru È COSÌ dezvoltarea durabilă presupune respectarea mediului și exploatarea optimă a resurselor energetice disponibile. Din acest motiv, a fost elaborat un sistem certificat de management de mediu. Ca parte a unei strategii de dezvoltare, în linie cu obiectivele de calitate și în deplin respect față de mediu și clienți..

Scarica ISO 9001 ISO 9001

Scarica Politica Aziendale ISO 9001Politica companiei

 

ISO 14001ISO 14001
Managementul de mediu

Atenție și protecție

Conducerea companiei se angajează să reducă în mod constant efectele asupra mediului și, prin urmare, pune la dispoziție resursele necesare pentru planificarea și aplicarea de practici și metode care, pe lângă îndeplinirea obligațiilor legale, permit îmbunătățirea constantă a eficienței și eficacității ambientale.

Pentru atingerea obiectivelor și implicarea angajaților, furnizorilor și clienților companiei, È COSÌ adoptă inițiative de instruire și informare care vizează creșterea conștiinței privind mediul înconjurător. È COSÌ are la dispoziție o analiză globală a tuturor fluxurilor materiale și energetice care pot fi relevante pentru mediu, ale cărei rezultate reprezintă baza de referință pentru proiectele de îmbunătățire continuă.

È COSÌ se angajează să adopte, cu ocazia oricăror noi activități sau procese de producție, toate inițiativele care vizează obținerea de informații adecvate cu privire la posibilele efecte asupra mediului care ar putea apărea în urma adoptării unor noi tehnologii. È COSÌ se angajează să utilizeze cele mai bune standarde tehnice viabile din punct de vedere economic, astfel încât emisiile poluante și producția de deșeuri să poată fi reduse cât mai mult.

Furnizorii care demonstrează că operează în deplin respect față de mediu și siguranță sunt evaluați pozitiv. Clienții companiei vor fi informați cu privire la măsurile care pot fi adoptate, pentru a încuraja inițiativele de reciclare și reutilizare a produselor furnizate de È COSÌ. Angajamentul companiei privind mediul va fi comunicat periodic personalului și pus la dispoziția publicului extern.

Scarica ISO 14001 ISO 14001

Scarica Politica Aziendale ISO 14001Politica companiei

 

ISO 22000ISO 22000
Siguranța alimentară

Sănătoși și în siguranță.

În 2009 È COSÌ a obținut certificarea conform standardului ISO 22000:2005, care i-a permis să furnizeze clienților săi mai multe garanții privind siguranța alimentară. Producerea de detergenți „siguri” pentru utilizarea în companiile care produc alimente înseamnă asigurarea faptului că:

 • nu conțin materii prime cu contaminanți chimici, fizici sau biologici
 • este garantată trasabilitatea produsului
 • există și este activ planul de urgență (retragerea materialului neconform)
 • sunt oferite informații și instruire propriilor clienți
 • sunt puse la punct noi tehnologii și noi produse pentru a îmbunătăți aspectele critice privind igiena în industria alimentară.

Începând cu 2011, conducerea a fost implicată atât în cercetare și dezvoltare, cât și în domeniul comunicației, creând o divizie de produse alimentare - FOOD DIVISION în cadrul companiei, identificând un manager tehnic și unul comercial, care au sarcina de a furniza inovații și informații companiilor din sectorul alimentar.

Compania a stabilit un plan de control pentru a oferi siguranță clienților cu privire la punctele menționate mai sus. Aceste controale sunt evaluate atât pe plan intern, prin intermediul vizitelor de inspecție, cât și pe plan extern.

Scarica ISO 22000 ISO 22000

Scarica Politica Aziendale 22000Politica aziendale

 

 

SA 8000SA 8000
Responsabilitate socială

Pentru etica muncii.

È COSÌ, conștientă de rolul și responsabilitățile sale în cadrul comunității economice sociale, dorește să fie un operator excelent în ceea ce privește responsabilitatea socială.

Pentru È COSÌ acest lucru înseamnă:

 • considerarea propriilor angajați drept o resursă strategică, garantând respectarea drepturilor și promovând dezvoltarea profesională și personală a acestora;
 • considerarea furnizorilor drept parteneri, nu numai pentru desfășurarea activităților È COSÌ, ci și în ceea ce privește responsabilitatea socială;
 • considerarea propriilor CLIENȚI drept element fundamental al succesului È COSÌ, acționând în scopul satisfacerii nevoilor acestora și în ceea ce privesc normele de responsabilitate socială..

În acest scop, angajamentul formal al È COSÌ este:

 • respectarea tuturor cerințelor stabilite de standardul SA 8000:2014;
 • respectarea tuturor legilor naționale, a tuturor legilor aplicabile, a altor norme pe care compania È COSÌ le adoptă, precum și respectarea dispozițiilor cuprinse în documentele oficiale internaționale și interpretările acestora;
 • asigurarea monitorizării și îmbunătățirea constantă a SISTEMULUI INTERN DE MANAGEMENT AL RESPONSABILITĂȚII SOCIALE, definind - în cadrul ÎNTÂLNIRILOR DE REVIZUIRE A CONDUCERII - obiective specifice de îmbunătățire, verificând realizarea acestora prin întocmirea SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE SA 8000.

È COSÌ dorește ca principiile de responsabilitate socială să fie respectate de toți furnizorii implicați în lanțul de livrare al produselor / serviciilor care fac obiectul activității sale. În acest scop, atât mediul de lucru intern, cât și lanțul de livrare trebuie să garanteze respectarea următoarelor cerințe:

CONDIȚII DE LUCRU FUNDAMENTALE

Respectarea libertății și demnității angajaților. Interzicerea folosirii oricărei forme de constrângere fizică, corporală și mentală, abuz verbal sau orice infracțiune împotriva demnității personale a unui angajat sau colaborator.

Scarica SA8000 SA8000
Scarica Politica per la responsabilità sociale SA8000 rev 5
Scarica Procedura per il recupero contro il lavoro minorile
ScaricaMODSA01 - Modulo per le segnalazioni
ScaricaPR 17 - Procedura per la gestione di reclami / segnalazioni

 

OHSAS 18001OHSAS 18001
Siguranță

Sănătatea și protecția operatorilor.

În urma unui proces important de verificări și controale, compania È COSÌ a obținut certificarea OHSAS 18001:2007 pentru propriul sistem de management al sănătății și siguranței.

Este a cincea certificare a companiei obținută de È COSÌ, care atestă angajamentul constant de a ridica standardele de calitate.

Este un punct central în proiectul de dezvoltare durabilă al companiei È COSÌ: OHSAS 18001 se alătură certificării SA 8000, deja obținută, pentru etică și responsabilitate socială.

Certificarea 18001 reprezintă o ulterioară garanție de transparență față de partenerii noștri. Atenția noastră față de calitatea proceselor de producție implică, de asemenea, o puternică cultură a siguranței la locul de muncă.

Scarica OHSAS 18001 OHSAS 18001
Scarica Politica per la sicurezza Politica per la sicurezza OHSAS 18001

 

ISO 50001ISO 50001
Energia

Gestionarea resurselor și a consumurilor

Aproximativ 80% din energia consumată provine din combustibili fosili, cum ar fi petrolul, gazele naturale și cărbunele, cu repercusiuni serioase atât asupra mediului, cât și asupra economiei naționale a țării noastre.

È COSÌ consideră necesară schimbarea proceselor de transformare și utilizare a energiei, acordând atenție soluțiilor de eficiență sporită, utilizarea resurselor alternative și favorizarea recuperării energiei care, în special în domeniul industrial, pot fi numeroase și importante. Un exemplu elocvent: utilizarea energiei alternative, cum ar fi cea produsă de un sistem fotovoltaic, care, combinată cu o mai mare atenție acordată eficienței motoarelor mașinilor, a pompelor de căldură și a cazanelor, conduce la o reducere a consumului și la o economie consecventă atât în ceea ce privește energia, cât și în termeni economici.

Utilizarea surselor regenerabile și eficiența energetică sunt, prin urmare, cele mai eficiente soluții pentru reducerea costurilor legate de consumul de energie și, în același timp, pentru reducerea emisiilor ce provoacă schimbări climatice, ceea ce aduce beneficii economice, de mediu și de conformitate politicii companiei.

Scarica ISO 50001 ISO 50001
Scarica Politica Energetica Politica Energetica ISO 50001