camere e bagni

Soluțiile folosite în camerele rezervate oaspeților hotelurilor au fost proiectate pentru a garanta:

  • Economisirea de timp
  • Economisirea de detergent
  • Adaptabilitatea și calitatea rezultatelor
  • Siguranță igienică și dezinfectare
  • Ecologie și impact redus asupra mediului

Sisteme de curățare

  • MICRORAPID Pentru desfășurarea serviciului
  • BILL Pentru desfășurarea serviciului

Control și dezinfectare

  • DMC Dezinfectanți înregistrați la Ministerul Sănătății
  • CONCENTRATE Produse cu dozaj redus și controlat

Detergenți Green